من و آبانی

آرزوی ساده :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
۱۳٩٢/۸/۳ :: ۱۳٩٢/۸/۳
آرزوهای باکره :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
شال سفید... :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
۱۳٩۱/۳/۱٦ :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
۱۳٩۱/٢/۱٩ :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
۱۳٩۱/٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
من از جنگ متنفرم.... :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
جبر جغرافیایی۲ :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
عیدانه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
۱۳٩٠/۱۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
جنگ و صلح :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
جبر تاریخی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
۱۳٩٠/۱٠/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
۱۳٩٠/۱٠/٧ :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
۱۳٩٠/۱٠/۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
۱۳٩٠/٩/۳٠ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
روزهای زمستانی من... :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
خیالت :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
۱۳٩٠/۸/۳ :: ۱۳٩٠/۸/۳
۱۳٩٠/٧/٤ :: ۱۳٩٠/٧/٤
گلِ مهر :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
استخدام با حقوق مکفی :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
دهه دوم :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد... :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
با دنگ شو دوباره با موسیقی آشتی کردم... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
عدالت خدا :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
خیانت :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
دوستهای قدیمی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
بوف کور :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
بازگشت گودوووو :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
خواب :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
برف :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
باران :: ۱۳۸۸/٩/٥
۱۳۸۸/۸/٢٢ :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
پاییز :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
خانه کهنه خاطرات :: ۱۳۸۸/۸/۸
داستان دنباله دار و عجیب مهروش باتن :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
خواب :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
دیوانه... :: ۱۳۸۸/٧/٥
۱۳۸۸/٦/٩ :: ۱۳۸۸/٦/٩
از این جا و اونجا... :: ۱۳۸۸/٥/۱٠
۱۳۸۸/٤/٢۳ :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
وطن :: ۱۳۸۸/٤/۳
تولدت مبارک :: ۱۳۸۸/۳/٩
۱۳۸۸/۳/٦ :: ۱۳۸۸/۳/٦
1-هذیانهای دم عروسی... :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
۱۳۸۸/٢/٧ :: ۱۳۸۸/٢/٧
۱۳۸۸/۱/۳۱ :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
۱۳۸۸/۱/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱/۱٧
۱۳۸۸/۱/۱۱ :: ۱۳۸۸/۱/۱۱
سال نو همه مبارک........ :: ۱۳۸۸/۱/۱
۱۳۸٧/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٩
یاس فلسفی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
بازم من... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
نوشته های کیلویی اینجانب.... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
خاطره های پراکنده... :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
برای تو... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
نامه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۱
اطلاعاتی برای شناخت بیشتر کانادا(1) :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
۱۳۸٧/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
... :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
ای............. :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
دوست دارم ها :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
نوازنده ای در مترو :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٧
تنهایم.... :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
..........و سال 2009 آمد :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
های ما اینجائیم :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
شب یلدا :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
باز هم این روزها.... :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
این روزها..... :: ۱۳۸٧/٩/٢٠
۱۳۸٧/٩/۱٥ :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
نامه ای سرگشاده از بنده ای که به خدایش شک دارد..... :: ۱۳۸٧/٩/۱۳
۱۳۸٧/٩/۸ :: ۱۳۸٧/٩/۸
اونکه رفته دیگه هیچوقت نمیاد......... :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
ارزش انسان :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
میلاد :: ۱۳۸٧/۸/۱٢
صدای پای دلتنگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
زنی که شبیه من نیست.... :: ۱۳۸٧/٧/۱٥
۱۳۸٧/٦/۱٥ :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
دختری با کفشهای کتانی......... :: ۱۳۸٧/٦/٧
دستنوشته های یک انسان معمولی(1) :: ۱۳۸٧/٥/٤
روزمرگی :: ۱۳۸٧/٤/٢٦
شرقی تن داده به باد :: ۱۳۸٧/۳/۳٠
رویای دور :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
کاش اینجا بودی....گل من گوهر من.... :: ۱۳۸٧/۳/۱٠
دیوانه :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
آبی خاکستری سیاه :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
پ مثل پوچ :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
خاکسترم نکن :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
معجزه :: ۱۳۸٧/٢/٧
قلب سیاه :: ۱۳۸٧/٢/٧
نیمه پنهان :: ۱۳۸٧/٢/٤
تو آفتاب منی :: ۱۳۸٧/٢/۱
دلم تنگه برای گریه ای خاموش دلم تنگه برای خالی حجم تو در آغوش... :: ۱۳۸٧/۱/٢٩
با حریق یادها همسفرم وقتی دورم به تو نزدیکترم.... :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاریست... :: ۱۳۸٧/۱/٢٤
تنهایم.تنهای تنهای تنهایم :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
به به به به :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
عیدانه :: ۱۳۸٧/۱/٧
عید همگی مبارک :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
د مثل دپرس :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
تولدم مبارک خود خرم باشه :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
به به چه هوایی!!!! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
۱۳۸٦/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٤
عزیز جمعه های عشق و آزادی.... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
دو قدم مانده به صبح :: ۱۳۸٦/۱٢/٩
زودتر بیا دلم تنگ شده.... :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
یاد تو هر جا که هستم با منه.... :: ۱۳۸٦/۱٢/۳
بازی وبلاگی :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
هستم ولی خستم... :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
از این بیهودگی سیرم :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
خوابهایم بوی سیب سبز میدهند.... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
پر چونه :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
توی شبهات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
اين منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد..... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
گل من گوهر من :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
ديگه فرياد رسی نيست ديگه خار وخسی نيست.... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
سنتوری :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
برگشت... :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
۱۳۸٦/۱۱/٤ :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
درهم و برهم... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
رفتی اما...گفته بودی ميمونی.... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
از اين ور و اونور... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢۳
نيلو خفته اش قشنگه... :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
برای تو.... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
تولدت مبارک :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٤
تولدت مبارک زرافه جونم... :: ۱۳۸٦/۱٠/۸
آغوشي باش تا بوي تو بگيرم :: ۱۳۸٦/۱٠/٧
HAPPY ANNIVERSARY :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
هی... :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
همه جا عطر تو پيچيده ولی... :: ۱۳۸٦/٩/٢٤
غير تو که دوری از من دل به هيچکسی نبستم... :: ۱۳۸٦/٩/۱٧
هر شب حافظه من پر تصوير تو مي شه... :: ۱۳۸٦/٩/۱۳
به تو می انديشم...ای همه ديوانگی... :: ۱۳۸٦/٩/۸
روحت شاد :: ۱۳۸٦/٩/٢
يه هفته خوب :: ۱۳۸٦/۸/٢٩
... :: ۱۳۸٦/۸/٢٦
من مردم و پژمردم تو خود را درياب... :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
حالی به حولی... :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
ای عشق... :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
تولدت مبارک :: ۱۳۸٦/۸/۱۳
همينجوری... :: ۱۳۸٦/۸/۸
آبان :: ۱۳۸٦/۸/٢
ساحره پورتوبلو... :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
نوستالژيای پاييزی۲ :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
نوستالژيای پاييزی ۱ :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
... :: ۱۳۸٦/٧/٩
خسته ام :: ۱۳۸٦/٧/٦
... :: ۱۳۸٦/٧/۳
معنی عشق... :: ۱۳۸٦/٧/٢
توانا بود هر که دارا بود... :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
تنهای تنهایم... :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
... :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
رفيق ناخوشی ها :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
آبان ماهی۱ :: ۱۳۸٦/٦/٢۳
... :: ۱۳۸٦/٦/٢٢
سبب منم... :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
عزيز آبانی :: ۱۳۸٦/٦/۱٩