..........و سال 2009 آمد

.......و سال ٢٠٠٩ آمد.

سالی که سالها منتظرش بودم.سالی که قرار است همه اتفاقهای مهم زندگی ام را در خودش ثبت کند.

سال عشق و خنده.سال دیدارهای دوباره.سال درس و دانشگاه و در بارم نمیگنجد که همه اینها به من اینقدر نزدیکند و من اینقدر امیدوار....

..........و سال ٢٠٠٩ آمد.

سالی که میدانستم می آید تا من با آرزوهایم دیدار کنم تا من خودم را یک بار دیگر از نو بشناسم و باور کنم که این است آن کس که میخواستی باشی و هستی....

..........و سال ٢٠٠٩ آمد.

سالی که سال من است و اگر من نبودم این سال چیزی کم داشت به نام به باور رسیدن یک انسان...سال من ،سال ٢٠٠٩ ،سال نیلوفر...........

.............و سال ٢٠٠٩ آمد.

و من دوباره متولد شدم.نه آنطور که زمانه میخواست متولد شوم آنطور که خودم خواستم به دنیا آمدم.........

.................و سال ٢٠٠٩ آمد..................

سال ٢٠٠٩ همه مبارک............

/ 1 نظر / 15 بازدید
bahar dadras

tabrike sale 2009 va shadiyetan bar shoma[گل] be man hamsar bezanid khoshhal misham