غربت لعنتی گم شده ای

در میان ترنه ها بودم

مثل یک فحش بی پدر مادر

وسط عاشقانه ها بودم

در زبان بدون معنایت

خاستگاه نشانه ها بودم

حس یک ناتوانی جنسی

داخل جنده خانه ها بودم

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید