درهم و برهم...

۱-ما برگشتیم شاد و سرحال...خوش اومدی عزیزم...

۲-فک کن مامانم تو خلوتش بخونه:اس ام اس میزنم جواب نمیدی(با لهجه خواننده خوانده شود لطفا) کسی و مثل من عذاب نمیدی...

۳-در ادامه بند ۲ حالا فک کن بابام راه به راه ازم بپرسه:دخترم میخوای برات آلبوم هیچکس رو بخرم؟؟؟

۴-در ادامه بند ۲ و ۳ اینها دست گلهای نازی خانومه.........سطح موسیقی خانواده رو به گند کشیده....سطح جک و طنز هم همینطور...

۵-امروز با مخ خوردم زمین...به قول آبانی ای تو روحت ملکه....ای....... از گفتن ادامه جمله طبق قانون پرشین بلاگ معذوریم...

۶-فیلم سارای مهرجویی میبینیم و لذت میبریم....

۷-آش رشته تو سرمای زمستون زیر برف حالی میده...بفرما

۸-من اتاقم شده شبیه آی کی ای...خودم که با کاکتوسها کلی حال میکنیم...شما چی؟؟؟

۹-من شدیدا درگیر طراحی داخلیم...تا فردا تکلیفم مشخص میشه....طراحی داخلی یا تبلیغات مسئله این است....

/ 2 نظر / 14 بازدید
نازيلا

۱- خوش اومدی عديدم ۲- مامان استعدادش خوبه ها ميخوام ازش يه ستاره بسازم ۳- خواهرم ٬ ميخوای برات آلبوم هيچ کس و بخرم ؟ پيشرو چی؟ جديده ها ۴ - من و ميگه ها سطح موسيقی و که بالا بردم که .. جک هم .. خون آشام فقط ۵ - قانون پرشين بلاگ و خوب اومدی ... بدم مياد از قانونهای تخميش ۶- اممم منم پرسپوليس ميبينم ۷- آش رشته .. ياد ديشب ميفتم

کسری

ميشه به منم ياد بدی با کاکتوس حال کنم؟ درد نداره؟!