میلاد

سرود عاشقانه

من برایت سرود خواهم ساخت .
واژه ها
                - واژه ها
واژه ها با من آشنا هستند .
واژه ی پرغرور چشمانت
چلچراغ شبان خاموشی .
واژه ی دلپذیر دستانت
آهوان رمیده ی
                   - غمناک .
و لبت
          - کال گیلاس تازه ی مرطوب .
و طلوع پگاه دندانهایت
صدفان گرفته صف در جام ،
و بهار نجیب آغوشت
مأمن قدسی نهیب هراس .
واژه ی پرشکوه اندامت
- .............................. –
واژه ها
         - واژه ها
واژه ها با من آشنا هستند
من برایت سرود خواهم ساخت .

عزیز آبانی من تولدت مبارک...................

/ 3 نظر / 13 بازدید
گلمهر

تولدش یه عالمه مبارک[لبخند][دست][دست][دست][هورا][هورا]

گلمهر

شعرت خیلی قشنگ بود عزیزم[گل][ماچ]