از وقتی تصمیم به رفتن گرفتیم از همه کارها انصراف دادم فقط سه روز در هفته میروم ارایشگاه.بیکارتر از همیشه ام و لذت میبرم از این لحظه ها که پرده ها را کنار میزنم و قهوه ام را بر میدارم و مینشینم کنار پنجره بزرگ این خانه دوست داشتنی و با هر جرعه ای که سر میکشم لذت زندگی و سرخوشی را فرو میدهم.

میدانم زندگی بالا و پایین دارد روزهای خوب و بد خوشی و ناخوشی همه را با هم دارد اما امروز به هیج جیز جز خوشی فکر نمیکنم میخواهم انقدر این روزها خوش باشد تا در روزهای سخت حتی فکر این روزها ارامم کند....

من سرخوشم...من بسیار سرخوشم...

/ 1 نظر / 17 بازدید
گلمهر

چه خوبه این اومدنت