نشستیم توی گیت و داریم آخرین قهوه تیم هورتون رو میخوریم.لپ تاپ و باز کردم و فقط برای ثبت این لحظه ها اومدم اینجا و دارم مینویسم.اینقدر همه چیز زود اتفاق افتاد که هنوز باورم نمیشه فردا شب شام و تو ایران میخورم....خیلی هیجان زده و خل وضعم الان...

/ 3 نظر / 16 بازدید
گیل بانو

منتظرت هستیم. هنوز برنگشتی؟