نوشته های کیلویی اینجانب....

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید               

از دو رویی و جفای ساکنان خاک

کین چنین به قلب آسمان نهان شدید

ای ستاره ها،ستاره های خوب و پاک

                                                              فروغ فرخزاد

 

١-هوس کردم مثل قدیم شماره ای بنویسم.

٢-شدیدا غرق در فروغ فرخزادم و بعد از خواندن شعر ها و گوش دادن به صدایش و خواندن زندگینامه و نامه ها و حرف ها و مصاحبه ها برای بار هزارم خانه سیاه است را هم دیدم تا دپرشن این دوره زندگیم کامل شود.

٣-از آنجا که بیکارم گفتم بی عار نباشم و افتاده ام به کتابخوانی.اگر کسی نداند فکر میکنند مسابقه ای چیزی در کار است یا مثلا زبانم لال قرار است کور شوم و از لذت خواندن محروم شوم (می خواستم بنویسم کسی کتابخانه ام را آتش بزند دیدم کور شدن از آتش گرفتن کتابخانه نازنینم بهتر است).از سری کتابهای داستایفکی شروع کردم تا ببینیم چه میشود.

۴-پیرو بند بالا برای بی عار نبودن و البته زیاد خواندن این روزها به زیاد نوشتن هم بی علاقه نیستیم پس اگر دیدید زود به زود می نویسم نگید وبلاگ ندیده است و تازه وبلاگ مینویسد و ذوق دارد تنها دلیلش از بی عار نبودنمان است و لا غیر...

۵-امسال به دلیل بیکاری خیلی زودتر از همیشه دچار افسردگی قبل از تولد شدیم...باشد که خدا صبر دهد به اطرافیان و شخص خبیث ببخشید شخیص خودم.

۶-آدم با نی آب دریای خزر را بنوشد اما نکوبد نرود جیم و یک بنده خدای دیگری را هم مهمان کند و کنه شود که بیا با هم بریم و دوتایی از کارت من استفاده میکنیم و ساک به دست همانطور که از ماشین پیاده میشوند با یک دختر مادر به خطای اسپنیش روبه رو بشوند و مجبور شوند ساک به دست همانطور که آمده بودند به ماشین برگردند و راه خانه را در پیش گیرند.مثل اینکه فیلمی را با دور تند به عقب برگردانی...

٧-حتما شنیده اید که گربه ها خیلی پررو و دریده هستند.اگر میخواهید با چشمهای خودتان ببینید بهتر است یک نگاهی به این گربه دماغ گنده هیز ما بیاندازید.پرورو تر از او خودش است با آن چشمهای خمار و عشوه های خرکی اش...محل سگ به جنس نر نمیگذارد ولی تا دلتان بخواهد سک و سینه جنس ماده را لیس مالی میکند بس که هیز است بی پدر و مادر...

٨-وا داده ام.تازه فهمیده ام چه غلطی دارم میکنم.مرا چه به ازدواج؟؟؟مرا چه به زندگی مشترک...بدبخت آقای آبانی که باید با اخلاق من بسازد.گرچه او هم زیاد اهل سازش نیست.ای داد بر من دو تا آدم لوس و یکدنده به پست هم خوردیم.همه این ها به کنار این عروسی و عقد و این چیزها چه کشکی است.حوصله ام را سر میبرد خیلی خوشم میاید سه نوع عقد هم باید بکنیم.عقد رسمی کانادا،عقد بهایی و عقد مسلمان...اه

٩-اگر مرا به جرم قتل بازداشت کردند شما بیاید و شهادت بدهید که من قتل عمد نکرده ام.همین جا بگویم تا بتوانید شهادت بدهید که از آنجا که دوره نشستن در خانه مان طولانی شده و از نامزدبازی هم خبری نیست مثل یک گوریل شده ام.موهایم را بعد از حمام سشوار نکشیدم و خوابیدم و نتیجه سری است با موهای در هم رفته رو به هوا مدل انیشتین و به این موی زیبا ابروی پاچه بزی را هم اضافه کنید و جنگلهای تنک موی اضافه صورت و همچنین موی دست و پا که شباهت ما را به گوریل تثبیت میکند و اگر این چریان ادامه پیدا کند میتوانید زین پس به جای خانوم نیازی  مرا آقای نیازی هم خطاب کنید حتما جوابتان را خواهم داد....خلاصه طرف خودش سکته زده از جمال جمیلمان ما کسی را خفت نکرده ایم.گفته باشم...

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید