/ 3 نظر / 11 بازدید
نازیلا

چه عجب نوشتی [بغل]

نازیلا

[نیشخند]کی تورو گشنگت کرده ؟ مست و ملنگت کرده ؟

نازیلا

کوچه لره سوساپ میشم .... x2 یار گلنده سوز الماسون اله گت سین الا گت سوم چک لره سن چون الماسون [قهقهه]